messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 14
มาตรการการส่งเสริมความโปร่งในภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 39
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 69
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 35
ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส(รอบ6เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 85
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 91
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 85
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 90
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 73
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 80
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1