messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 6
การฝึกอบรมของบุคลากร
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 2
การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 5
การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 4
มีความโปร่งใสในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 36
ด้านการสรรหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 34
กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารกับบคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 27
การโอนย้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 27
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28
การพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 30
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 19
การบรรจุแต่งตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 52
ด้านการวางแผนอัตรากำลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 48
ด้านการพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 61
ด้านการโอนย้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 47
ด้านการบรรจุแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 50
ด้านการสรรหา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 47
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 46
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2