เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลหนองสนม ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดย นางดอกจันทร์ วงค์มา นายกเทศมนตรีตำบลหนองสนม เป็นประธานเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ต่อการพัฒนาเด็กในรูปแบบของกิจกรรมวันเด็ก และความสำคัญของเด็กและเยาวชนของชาติ โดยมี ครู ผดด. เด็กและผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ผู้โพส : สำนักปลัด