เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านก่อใต้ หมู่ ๑๕ เชื่อมต่อกับ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ ๑๐ - บ้านเชียงเพ็ง หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเชียงเพ็ง หมู่ ๑๒ เชื่อมต่อกับ บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ ๒๐ (สายข้างรีสอร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ ๙ (สายข้างวัดป่าบ้านทุ่งโพธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านตาดโตนใหม่พัฒนา หมู่ ๒๑ (สายรอบหมู่บ้าน - ลำห้วยวังแคน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ ๒๓ (ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ ๒๓ เชื่อมต่อกับ บ้านก่อ หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านตาดโตน หมู่ ๒ (สายรอบป่าช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านก่อใต้ หมู่ 15 เชื่อมต่อกับ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านตาดโตนใหม่พัฒนา หมู่ 21 เชื่อมต่อกับ บ้านตาดโตน หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านนาคอย หมู่ 13 เชื่อมต่อกับ บ้านหนองบัวแดง หมู่ 11 ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านบะป่าคา หมู่ 4 เชื่อมต่อกับ บ้านโคกสามัคคี หมู่ 8 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านน้ำบุ้น หมู่ 3 เชื่อมต่อกับ บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านบะนกทา หมู่ 1 เชื่อมต่อกับ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านก่อใต้ หมู่ 15 เชื่อมต่อกับ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านหนองสนม หมู่ 5 เชื่อมต่อกับ บ้านโนนชนะสังคม หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านหนองสนม หมู่ 5 เชื่อมต่อกับ บ้านบะป่าคา หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านนาสวรรค์ หมู่ 14 เชื่อมต่อกับ บ้านหนองสนม หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านตาดโตนใหม่พัฒนา หมู่ 21 เชื่อมต่อกับ บ้านบะป่าคา หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านน้ำบุ้นพัฒนา หมู่ 22 เชื่อมต่อกับ บ้านนาสวรรค์ หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านน้ำบุ้น หมู่ 3 เชื่อมต่อกับ บ้านหนองสนม หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ 20 เชื่อมต่อกับ บ้านโนนชนะสังคม หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านโนนสะอาด หมู่ 10 เชื่อมต่อกับ บ้านเชียงเพ็ง หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านนาจาร หมู่ 7 (ฝายลำห้วยดินแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านตาดโตนใหม่พัฒนา หมู่ 21 เชื่อมต่อกับ บ้านน้ำบุ้น หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านนาจาร หมู่ 7 เชื่อมต่อกับ บ้านบะฮี หมู่ 5 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านตาดโตน หมู่ 2 เชื่อมต่อกับ บ้านแก้ง หมู่ 15 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านโนนสะอาด หมู่ 10 (ลำห้วยดินแดง) เชื่อมต่อกับ บ้านคึม หมู่ 6 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านนาจาร หมู่ 7 (ถนนลูกรังข้ามห้วยแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านตาดโตน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำบุ้น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ขนาด 200 มล. ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (จำนวน 11 วัน) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลหนองสนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ขนาด 200 มล. ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (จำนวน 21 วัน) สำหรับโรงเรียนภายในตำบลหนองสนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 81-0772 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มวัดพัฒนา - คุ้มสามัคคีพัฒนา บ้านเชียงเพ็ง ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งโพธิ์ ม.17 (สายหน้าโรงเรียน - หน้าวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเชียงเพ็ง หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาคอย หมู่ 13 แห่งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาคอย หมู่ 13 แห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนชนะสังคม หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาสวรรค์ หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบะป่าคา หมู่ 4 แห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำบุ้น ม.3 คุ้ม 1 (สายที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง ม.19 คุ้มศาลเจ้าปู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองสนม ม.5 - บ้านนาสวรรค์ ม.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านก่อใต้ ม.15 - บ้านทุ่งโพธิ์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองสนม ม.5 - บ้านนาสวรรค์ ม.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
1 - 50 (ทั้งหมด 167 รายการ) 1 2 3 4


× เทศบาลตำบลหนองสนม