เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยปู Asphatic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 14 - บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสนม กว้าง 6 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำโสกลูกนก โดยติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 125 ต้น เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยปู Asphatic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 14 - บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสนม กว้าง 6 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลหนองสนม