ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะนกทา หมู่ 1 คุ้มศาลเจ้าปู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง