messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.หนองสนม

สถิติ sitemap
วันนี้ 9
เดือนนี้3,231
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)104,553
ทั้งหมด 248,256

info แบบ ประเมิน EIT 2567
ประกาศรายชื่อและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (เหตุวาตภัย) พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ประกาศรายชื่อและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (เหตุวาตภัย และเหตุอัคคีภัย) พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒
ประกาศรายชื่อและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) พ.ศ. ๒๕๖๗

ประชาสัมพันธ์

แบบประเมิน EIT 2567

image บริการข้อมูลต่างๆ
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร
งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
ONE STOP SERVICE : OSS ทต.หนองสนม
ประกาศรายชื่อและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) พ.ศ.2566
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566
ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม"การทำไข่เค็มสมุนไพรจากใบเตย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[11 มิถุนายน 2567]
โครงการปลูกป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567[29 พฤษภาคม 2567]
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย[24 พฤษภาคม 2567]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์[24 พฤษภาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
ขายพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview37
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview34
ประกาศแผนซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview22

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นางดอกจันทร์ วงค์มา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสนม
โทร : 093-3207224
นางดอกจันทร์ วงค์มา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสนม
โทร : 093-3207224
facebook
facebook เทศบาลตำบลหนองสนม

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ