messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.หนองสนม

สถิติ sitemap
วันนี้ 208
เดือนนี้3,231
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)104,553
ทั้งหมด 248,256

info แบบ ประเมิน EIT 2567
แบบประเมิน EIT 2567

ประชาสัมพันธ์

image บริการข้อมูลต่างๆ
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร
งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
ONE STOP SERVICE : OSS ทต.หนองสนม
ประกาศรายชื่อและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) พ.ศ.2566
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566
ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗[13 เมษายน 2567]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทาอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ.2567[9 เมษายน 2567]
โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ แก้ปัญหาสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี [5 เมษายน 2567]
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567[3 เมษายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาสที่2ประจำปีงบประมาณพ.ศ2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview25

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ขายพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศแผนซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview15

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นางดอกจันทร์ วงค์มา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสนม
โทร : 093-3207224
นางดอกจันทร์ วงค์มา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสนม
โทร : 093-3207224
facebook
facebook เทศบาลตำบลหนองสนม

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ