messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ของเทศบาลตำบลหนองสนม
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลหนองสนม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 40
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 55
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (60-64) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64) เทศบาลตำบลหนองสนม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ_ระยะ_5_ปี_(60-64) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต_4_ปี_(61-64) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
แผนการเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
ประกาศ เรื่องแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2560-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1