messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
image บริการข้อมูลต่างๆ
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร[2 เมษายน 2567]
งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน[7 ธันวาคม 2566]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย[7 ธันวาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก[7 พฤศจิกายน 2566]
ONE STOP SERVICE : OSS ทต.หนองสนม[30 ตุลาคม 2566]
ประกาศรายชื่อและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) พ.ศ.2566[5 กรกฎาคม 2566]
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566[26 มิถุนายน 2566]
ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566[12 พฤษภาคม 2566]
การมอบนโยบายการทำงาน No Gift Policy[3 เมษายน 2566]
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) เทศบาลตำบลหนองสนม ประจำปี พ.ศ.2566[20 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 34 รายการ)