เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 5
photo ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองสนม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file รายงานไตรมาส 1 รายละเอียดงบทดลอง เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ประจำปี งบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ สิ้นเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
photo ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 16
photo เทศบาลตำบลหนองสนม ขอประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 6
photo เทศบาลตำบลหนองสนม ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองสนม เรื่องรายงาน การรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
photo เทศบาลตำบลหนองสนม ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 15
photo ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 21
find_in_page การรับสมัครสมาชิกสวัสดิกากองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลหนองสนม
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 5
find_in_page ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 101
find_in_page ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพันงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 116
1 - 20 (ทั้งหมด 106 รายการ) 1 2 3 4 5 6