เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ขายพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศแผนซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศแผนซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านเชียงเพ็ง หมู่ 12- บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ 20 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโพนแพง หมู่ ๖-บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 18 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ระหว่างหมุ่บ้าน สายบ้านบะนกทา หมู่ 1-บ้านน้ำบุ้น หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง บ้านบะนกทา หมู่ที่ 1 บ้านน้ำบุ้น หมู่ที่ 3 สน.ถ.134-02 ตำบลหนองสนม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ 8 – บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ 20 สน.ถ.134-03 ตำบลหนองสนม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลหนองสนม