messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
group กองช่าง
นายกิตติภพ ไชยปัญหา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-2321995
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ว่าง
นายช่างโยธา
โทร : -
ว่าง
วิศวกรโยธา
โทร : -
นายเอกวิทย์ ศรีผาวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 096-9616243
นายขจร วรนาม
นายช่างไฟฟ้า
โทร : 083-2093204
นายปิยะบุตร โคตรตีหวี
นายช่างเขียนแบบ
โทร : 087-8784701
นายสมบัติ ศรีวะกุล
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 094-9730400
นายนิรันดร์ พันพละ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-9440507
นายอภิชัย อนุศาสน์
ช่างปูน
โทร : 093-4163705
นายสัญญา เสนสุข
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 084-6013725
นายจิตกร คำปิตะ
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
โทร : 061-0670362
นางสาวสายใจ ฮองต้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 091-982-1096
นายวัฒพล ใฮวัง
พนักงานสูบน้ำ
โทร : 0641482985
นายศรชัย โพธิ
ช่างไม้
โทร : 061-2046218
นางสาวอารยา มาตรา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
โทร : 082-0634801