messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.๓๐๕๐ สายบ้านหนองสนม หมู่ ๕ - บ้านน้ำบุ้นพัฒนา หมู่ ๒๒ ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒,๐๓๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๙ ชุด เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิด ยู เอช ที รสจืด บรรจุกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 (จำนวน 45 วัน)
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำโสกลูกนก โดยติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 125 ต้น เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านบะนกทา หมู่ 1 คุ้มแสงสุริยา
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1