เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file นโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศ การปฏิบัติหน้าที่ราชการในทต.หนองสนม ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศ มาตรฐานการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การปฎิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรม จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปรงใสและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองสนม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลหนองสนม