เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder สำนักปลัด
insert_drive_file มาตรฐานตำแหน่งระบบแท่ง (Competency Inventory) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 48
photo วันปลูกต้นไม้ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file คู่มือการลาของพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file KM แผนจัดการความรู้ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file แผ่นพับประมวลจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file คู่มืองานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file แผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file พจนานุกรมความรู้และทักษะที่จำเป็น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file องค์ความรู้ วินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file พจนานุกรมสมรรถนะผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file พจนานุกรมสมรรถนะหลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file พจนานุกรมสมรรถนะประจำสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file นโยบายส่งเสริมสุขภาพและชีวอนามัย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2