messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประกาศการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) รอบไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 54
ประกาศการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2565- เดือนมีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 46
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 60
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 75
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 52
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 63
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 56
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (หกเดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (หกเดือนหลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 1 ปี) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (หกเดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (หกเดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1