ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะนกทา หมู่ 1 คุ้มแสงสุริยา, คุ้มอยู่ดีมีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง