ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง หมู่ 6 คุ้มทุ่งสว่าง (สายที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง