ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง